Sistem vrednosti i uverenja jednog preduzetnika su u oštroj suprotnosti sa stavovima vladine i/ili korporativne birokratije.

Mislim da je ovo jasno da ne može biti jasnije, i to nije samo u Srbiji, da se ne lažemo.

Uprkos tome, mnoge zemlje su uspele da stvore zdravu sredinu za zdravo preduzetništvo; kako se to radi?

Promeniti okruženje je najstrašniji deo posla, jer podrazumeva vrlo ozbiljan rad na svim nivoima; prema OECD, preduzetništvo – sistemski gledano – može da se predstavi ovako:

preduzetništvo

Source: Stevenson, L. (2006), An analysis of entrepreneurship policies in 13 countries: where does Canada fit?, 23rd Annual
Conference, Fondation de l’entrepreneurship, Quebec City, February 14, 2006.

Mislim da je iz ovog prikaza savršeno jasno šta je sve potrebno da bi se ljudi preduzetnog duha odvažili da krenu u male preduzetnike.
I da ostanu tamo.

Prema J. M. Toulouse.u (1990), preduzetnička kultura postaje favorizovani način razmišljanja kada su visoko vrednovane:
– poslovne aktivnosti (RAD, bre ljudi :),
– individualne i grupne (kolektivne) inicijative,
– odlučnost i upornost da se dođe do cilja (uprkos ometanjima).

Potrebno je:
– uspostaviti ravnotežu između rizika i sigurnosti u poslu,
– rešiti tenziju između zone sigurnosti i promene.

Ovde nema ničeg nejasnog.
Slično je kao i sa korupcijom, osnovni princip je otprilike isti kao i kod vaspitanja deteta:

Ohrabriti poželjno ponašanje.
Kazniti nepoželjno ponašanje.
Držati se toga bar par generacija.

No, tu postoji problemčić.

Preduzetnička kultura treba da maksimalno olakša i dalje hrabri kapacitet ljudi da kreiraju i vode posao – KA ZARAĐIVANJU NOVCA.

Jer to je suština ohrabrivanja preduzetništva – izlazak iz siromaštva.

Dobro, posle će i država da zaradi od toga, ali zaradiće i dotični preduzetnik.

Ovo već zvuči sumnjivo, ne? :D

No, po meni, daleko veći problem je onaj iz prvog pasusa: birokratija.

Kako reče jedan ekonomista (D. Osborne), bureaucracy breeds bureaucracy.
Po svojoj prirodi, birokratija ne stvara preduzetnike – samo nove birokrate…

Elem… Javnite mi ako krene ka obrnutom procesu.
Nadam se da ću poživeti još toliko…

 
Ilustracija: http://www.huffingtonpost.com/darren-hardy/fake-it-till-you-make-it_1_b_6264944.html