I da vam ljudi veruju?
To je lako.

To se radi ovako.

Uzmete grupu dece, što veća grupa – to bolje.
Ako je moguće, treba da su što približnijeg uzrasta, osobina, da odrastaju u što sličnijim uslovima itd.

Mislim, ako želite da dokažete da je živa iz vakcine uzrok autizma, ne može deo ispitivane dece da stanuje pored rudnika žive, normalno.

Onda tu veliku grupu ispitanika podelite na dva dela: jednoj grupi dece date vakcinu na koju sumnjate, a drugoj grupi ne date vakcinu (ili date neku bez žive).

I nadalje pratite pažljivo obe grupe dece.

Dosad nam ide glatko, kako verujem :).

Onda, posle 2 ili 20 godina, sravnate rezultate.
Mogući rezultati su sledeći:

1. Nema pojave autizma ni u jednoj grupi.
Odlično.
Nikom ništa.

2. U grupi I (vakcinisana deca) autizam je dobilo petoro dece, a u grupi nevakcinisanih recimo tri deteta.

Ovde treba prvo da dokažete tzv. statističku značajnost.

Ako ćete se udubiti u ono što kaže Wiki, ima da vam pozli :), pa ćemo uprošćeno:
Treba statistički, matematički da dokažete da ta dva obolela deteta više u prvoj grupi NISU posledica slučajne greške/uticaja ma koje vrste.

Tačnije, dokazujete da postoji ZNAČAJNA razlika, razlika koja je uzrokovana nekim određenim faktorom uticaja.
Pazite, ima i istraživanja na 50.000 (čak i na 500.000 ljudi!), morate prvo videti da se nije neko negde zabrojao ili je neka druga vrsta greške/uticaja u pitanju, da ne gnjavim dalje sa celim spiskovima ostalih mogućnosti.

vakcine

3. Ako ste dokazali da između dve grupe postoji statistički značajna razlika, treba da dokažete ZAŠTO.

Treba da dokažete da je BAŠ živa, i BAŠ iz vakcine uzrokovala oboljenje.

Ovde imate brojne probleme, navešću samo jedan:
Živu imate svugde.

Na primer – do dana današnjeg nje iznađena jasna, ubedljiva evidencija, naučni rad sa kredibilitetom koji bi ukazao na ma kakvo štetno delovanje amalgama iz plombi, uključivši i multiplu sklerozu kao moguću posledicu (1., 2., 3., 4.).

Ali štetno delovanje npr. žive iz ribe (u sklopu majčine ishrane) na bebeći razvoj je itekako jasno dokazano… (5.)
Metilživa je dokazano neurotoksična, a na nju je je fetalni mozak posebno osetljiv.

OVDE imate samo deo toga odakle sve potiče živa u našem okruženju, na primer:

– boje (mercury red),
– fungicidi, antiseptici, dezinficijensi,
– nakit,
– termometri sa živom,
– nusprodukt u proizvodnji i obradi zlata (ide u atmosferu),
ceo spisak lekova i preparata, uključujući i neke vrste kapi za nos,
– barometri, prekidači, sijalice, baterije, ceo spisak

Da ponovim:
TREBA DA ISKLJUČITE SVE POBROJANE FAKTORE DA BI DOKAZALI DA JE BAŠ ŽIVA IZ BAŠ TE VAKCINE UZROKOVALA AUTIZAM.
Ako želite da ozbiljna javnost prihvati vaše istraživanje kao validno.

Verujem da shvatate deo problema.

Ali, ima još nevolja.

Problem je u tome što se ne zna tačno šta sve uzrokuje autizam, postoji samo spisak MOGUĆIH uzroka.

Dečaci četiri puta češće dobijaju autizam nego devojčice.
Jesu li četiri puta više vakcinisani?

Mislim da je u ovo malko teksta stvar prilično jasna.

O tome šta su i koliko i kako vakcine dale čovečanstvu uopšte, bolje i da ne počinjem…

……..

NAPOMENA:
Svakom doktoru, posebno sa akademskim obrazovanjem je potpuno jasno da je ovo krajnje uprošćena priča, gde sam gledala da izbegnem sva složenija objašnjenja metodologije; i vi i ja znamo šta znači eksperimentalna randomizirana prospektivna studija, posebno ako je na velikom uzorku :). Molila bih da me ispravite u ma kom segmentu da smatrate da je potrebno, hvala.

………

1. MacEntee MI, Mojon P. Issues in the amalgam debate. J Can Dent Assoc 1991;57:931–936.
2. Bjorkman L, Pedersen NL, Lichtenstein P. Physical and mental health related to dental amalgam fillings in Swedish twins. Community Dent Oral Epidemiol 1996;24:260–267.
3. McGrother CW, Dugmore C, Phillips MJ, Raymond NT, Garrick P, Baird WO. Multiple sclerosis, dental caries and fillings: a case-control study. Br Dent J 1999;187:261–264.
4. Langworth S, Bjorkman L, Elinder CG, Jarup L, Savlin P. Multidisciplinary examination of patients with illness attributed to dental fillings. J Oral Rehabil 2002;29:705–713.
5. Oken E, Radesky JS, Wright RO, Bellinger DC, Amarasiriwardena CJ, Kleinman KP et al. Maternal fish intake during pregnancy, blood mercury levels, and child cognition at age 3 years in US cohort. J Am Epidemiol 2008; 167:1171-1181.

………

Ilustracija: http://www.cdc.gov/flu/faq/flu-vaccine-types.htm