Ne treba, i stojim tvrdo iza toga da ne treba, jer se to radi drugačije.

Uzmimo da je njihov problem to što imaju male plate, jel’.
Fond ima odgovarajuća sredstva koja su za to namenjena, i to je to.

Logika menadžmenta u zdravstvu je sledeća, uprošćeno rečeno:
– utvrditi tzv. leakage i sprečiti isti,
– prestruktuirati način plaćanja zdravstvenih radnika.

Prvo – utvrditi gde curi (iz Fonda) nije tako veliki problem kao što se misli.

Poznato je da mi imamo skoro 40% nemedicinskog osoblja koje je zaposleno u zdravstvu; ne vidim koji je problem to sve otpratiti, kako se moglo sa drugim zaposlenima u državnoj službi, može i ovo da se reši.

Dalje, utvrditi ko su sve tzv. ghost workers; Kolumbija ima jedan program, tzv. Law 100, gde je eliminisan ogroman broj radnika u zdravstvu koji postoje, ali ne dolaze na posao, ili ne postoje uopšte – samo ime na platnom spisku.

I time se stiču određena sredstva, ITEKAKO.

Da napomenem: ovo gore navedeno – ko je višak, ko je fiktivno zaposlen, a ko je samo ime na spisku – ZNA SVAKI ZDRAVSTVENI RADNIK TE USTANOVE.

Što se ne izbore da se to likvidira?

povećati platu

Drugo – ima “dva miliona” validnih istraživanja koja pokazuju da puko povećanje plata zdravstvenim radnicima nema ama baš nikakav efekat, ni na njihovu efektivnost, ni na smanjenje korupcije.

Prema OECD, kako, kada i koliko su zdravstveni radnici plaćeni ima dramatične efekte na koruptivno ponašanje – ali samo i jedino pod uslovom da postoje odgovarajući kazneni mehanizmi; i još ponešto..

Jasno je dokazana manja produktivnost osoblja koje radi samo za platu.

Daleko bolja varijanta je: osnovna plata + kapitacija + bonus za smenski rad i slično + fee-for usluge itd. (Gosden, Pedersen and Torgerson, 1999).

Dakle, slično kao i sa studentskim protestom… Zalažite se ljudi za malko ozbiljnije stvari, ako želite da poboljšate svoj status, ovo je komunistička varijanta koja ne pije vodu.

A temu ko se školuje u pravcu zdravstvenog menadžmenta, na kom nivou i tome slično neću počinjati….
 
Ilustracija: http://www.ashworthblack.co.uk/salaryreview.htm