Kada smo počeli vežbe iz oralne hirurgije (četvrta godina), sačekao nas je profesor.
Prav, suv čovek u štirkanoj uniformi koja belinom bode oči, vojnički nas postrojio, sa rukama na leđima pregledao pažljivo kakvi smo i na šta ličimo, i pošto je zaključio da po njegovim kriterijumima “izdaleka podsećamo na doktore” – vratio nas sve kući.

Četiri neopravdana….

Sutra ujutru je vratio samo dvoje – nas tri koje smo došle iz srednje medicinske smo znale dobro režim, i pojavile se tačno onako kako se onda zahtevalo: kosa vezana, šiške zategnute šnalama, nokti kratki i bez laka, odeća savršena i savršeno bela, klompe da se ogledate, bez nakita i šminke, došle precizno u 06.20.

Naše najbolje mu je bilo uvek samo – vrlo dobro, kolege.

Tako je to počelo…
Kada smo najzad svi bili na broju, počeo je u ambulantnom bloku da nas preslišava.
O anesteticima, komplikacijama, zaustavljanju krvavljenja, anafilaktičkom šoku… Sve to praćeno njegovim komentarima kako u prirodi to realno ide.

surgery instruments

U jednom momentu, kada je primetio da smo mi odreda beli kao zid, iznenada je stao, odveo nas u jednu malu prostoriju u operacionom bloku, i rekao:
Kolege, sada pažljivo slušajte (mi se izbečismo), ovo upamtite za sva vremena:

Uvek se onaj drugi više plaši.
Nikad, NIKAD, ne dozvolite da se vaš strah vidi.
VI ste ti koji treba da podržite i tešite pacijenta.
Jel’ jasno?

Kako nije bilo jasno…

Svaki dan nam je srce silazilo u pete, često i danas, ali smo uvek imali na umu tih par rečenica.

Taj profesor je odavno pokojan; i danas se sećam – svi se mi sećamo – celih rečenica koje je izgovarao: kako se drže klješta, kako se postupa sa pacijentom, kako se nešto NIKAD ne izgovara pacijentu, kako se izgleda i govori, kako se ponaša prema kolegama….

A šta mislite – kako nam je ovo dobro utuvljeno – kad se tri rečenice sećam od reči do reči negde od ’83-će, recimo…:).

 
………
Ilustracije: health.howstuffworks.com, www.bopdhb.govt.nz