Svakom od nas dobri Bog nešto da, a nešto uzme, normalno.
Meni je dao razne darove, a uzeo pamet za mnoge nauke i znanja…
Do nivoa tragikomedije :).

Za vreme školovanja, imali smo nizove društvenih predmeta; sam Bog zna kako sam položila recimo – političku ekonomiju.
U ono doba nam je to predavao jedan profesor ekonomskog fakulteta, i on je nama lepo rekao: preskočite tabele i formule, naučite ostalo, neće biti problema.
Majko moja mila, i udžbenik je bio sa ekonomskog…

Kao i svi mi – ja to naučim doslovno napamet, ali onako kako se uči knjiga na turskom ili telefonski imenik, dobijem deset.
Ihaj :).
Danas se ne sećam ni jedne rečenice :D.
A na samom ispitu mi je profesor blagonaklono rekao da ne moram da recitujem uvod…

društvene nauke

Kasnije, na doktorskim studijama, na projektnom menadžmentu – ista priča. I profesor i udžbenik sa ekonomskog…

Ali sam ja bila mnogo starija, i sa daleko više iskustva u učenju – prosto naučila napamet najnovije izdanje PMBOK, isto dobila deset, s tim što sam ovaj put znala odlično o čemu se radi…:).

Pre par godina se moja ćerka (sa istim darom za društvene nauke kao i mati joj :) snuždi što je dobila “bednu” osmicu iz nekog njihovog društvenog predmeta, i sad ja kao da je obodrim, iščupam svoj indeks sa osnovnih studija, da dete vidi da imam najgore ocene iz tih predmeta, otvorim indeks i – stanem.

Vidim jedan predmet za koji se uopšte ne sećam da sam ga IKAD imala, a kamoli položila :).

Znate ono – nekih predmeta se i danas sećam sjajno (bazičnih nauka posebno – fizika, hemija, biohemija…), mnoge smo ponavljali ceo život iznova (anatomija, fiziologija, patofiziologija…), ali da se ne sećam ni materije, ni knjige, ni profesora, ni ispita – to nisam mislila da je moguće :).

Predmet se zvao “Osnovi socijalističkog samoupravljanja”….
Možete samo zamisliti kako se moje dete obodrilo, umrla je od smeha i danas me zavitlava na tu temu :).

Srećom, moj fakultet je odavno oslobođen političkih ekonomija i sličnih radosti.
Danas deca imaju i mnoge predmete koji onda nisu ni postojali, ili bar ne u toj formi: informatiku, implantologiju, gnatologiju, strane jezike….
Ondašnji naši ogromni stručni predmeti (od 5 semestara) koji su se polagali danima, su izdeljeni na manje segmente, i sve je sasvim drugačije.

Kako god, ostaje da ja i dalje nemam pojma o istoriji, filozofiji, pravopisu…
Svakom Bog nešto uzme :).
 
Ilustracija: Books, www.lawtechnologytoday.org