zubarica

So, if you meet me, have some courtesy, have some sympathy and some taste...

Tag

korupcija

osnove o korupciji, borba protiv iste, korupcija u zdravstvu – a i šire

Zubarska teorija o tome kad će postojati kultura preduzetništva

Sistem vrednosti i uverenja jednog preduzetnika su u oštroj suprotnosti sa stavovima vladine i/ili korporativne birokratije.

Laskate li svom šefu?

Ako ne, promislite još jednom.

Kako nas sam sistem navodi na korupciju

Jutros koleginica na lajni reče kako ne veruje RFZO (izjava da je osnovan Savet za borbu protiv korupcije u zdravstvu), pa ja rekoh da za tako šta – sam sistem mora da se menja.

© 2020 zubarica — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑