Vidim da se mnogo priča o (spornom) Članu 5, u predlogu izmena Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Sporni član glasi ovako:

“Lekar specijalista ginekologije i akušerstva dužan je da odmah po utvrđenoj trudnoći, odnosno poizvršenom prekidu trudnoće, trudnice koja ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa ovim zakonom, o tome obavesti Republički fond.

Zdravstvena ustanova, u kojoj je porodilja rodila mrtvo dete, dužna je da odmah po porođaju otome obavesti Republički fond.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, porodilja ima pravo na zdravstvenu zaštitu u periodu od tri meseca posle porođaja, u skladu sa ovim zakonom.
Lekar specijalista pedijatrije dužan je da odmah po saznanju o smrti deteta do godine dana života, o tome obavesti Republički fond.

Na osnovu obaveštenja iz st. 1, 2. i 4. ovog člana, Republički fond utvrđuje prestanak ostvarivanja prava u skladu sa ovim zakonom.

Molila bih vas i da pročitate sledeće tekstove:

Igra li se država sa pravom na abortus? (Bedno Piskaralo)
Abortirale ste! Koja prava vi tražite?! (Mahlat)
Sramni žig u ime vere (NIN)

Da steknete predstavu o čemu se radi.

Da skratim, ovo što je napisala Bedno Piskaralo je otprilike najbliže onom što bih rekla na ovu temu.

S tim što bih imala malu dopunu.

PRVO
AKO je smisao svega poboljšana evidencija prekida trudnoće…
Zdravstvenom statistikom se bavi Institut za Javno zdravlje Srbije, Batut.

Dakle, uloga Instituta je da prati stanje, analizira podatke, procenjuje situaciju, i tome slično i nadugačko ovde.

Drugim rečima: mi lokalnom Zavodu za Javno zdravlje šaljemo svoju evidenciju – koja se dalje prosleđuje Batutu.
To su obrasci definisani po uslovima WHO, koji izgledaju ovako:

seks prekid trudnoće

obrazac za mk10

Kako vidite, sa strane je opis oboljenja/stanja prema najnovijoj ICD, a u krajnjoj desnoj koloni se upisuje BROJ PACIJENATA kod kojih je takvo stanje/oboljenje zatečeno.

Treći “čaršav” podrazumeva broj određenih usluga (mesečni, šestomesečni itd. izveštaj), to vam nisam slikala da se ne šokirate :).
S leve strane su intervencije, onako kako su formulisane u cenovniku RFZO, a u desnu kolonu se upisuje opet – broj pacijenata kojima je pružena ta usluga.
NEMA IMENA.

Ponavljam: sve se šalje Institutu za Javno zdravlje Srbije, koji radi VRLO obimnu statističku obradu svih zdravstvenih pokazatelja, i daleko više od toga.

DRUGO
Stvar postaje sumnjiva u momentu kad se u priči pojavljuje RFZO.

OVDE možete videti nadležnosti Fonda.
Između ostalog:
– organizuje se i vrši kontrola rada filijala, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava koja se filijalama prenose za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
– obezbeđuje se neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja.

“Zakonito” je istaknuto zbog toga što po celom spisku važećih zakona SVAKO ima pravo na zdravstveno osiguranje.

TREĆE
I još nešto što mene posebno zanima:
Ko može ženi koja je prekinula trudnoću, a ima VALIDNO zdravstveno osiguranje, suspendovati pravo na zdravstvenu zaštitu?

Ako sam ja preduzetnik koji redovno, i to AVANSNO plaća zdravstveno osiguranje, RFZO može nekom odlukom da reši da mi zbog (neopravdanog?!) prekida trudnoće prosto ukine zdravstvenu zaštitu?!

Meni, ili članu porodice koji je osiguran preko mene?!
Šalite se.

Ukratko, ovde je vrlo mnogo nedovoljno jasno definisanih stavki, a svaka jedna ubilo se za ložionu, prosto rečeno.

ČETVRTO

Ako se ženi na ma koji nebeski način oteža ili čak uskrati pravo na prekid trudnoće – ovo je ono što se dalje dešava:
Prekid trudnoće (Zubarica)

Čekamo dalji razvoj događaja.
Što reče Piskaralo, ako ne ide “kuda treba”, znamo šta nam je činiti.

UPDATE:
Komentar na blog-postu Marka Selakovića (“Kad nekog svrbe prsti”):

“Marko, vlasnik ste firme, pametan ste čovek, Vi dobro znate da svi koji su ikad imali zdravstvenu knjižicu u registru RFZO. Da ste pročitali odredbu zakona, znali bi ste da se ovo odnosi na trudnice koje osiguranje ne mogu da ostvare na drugi način, npr, zbog rada na crno ili jer poslodavac ne uplaćuje doprinose.

Ako je trudnica na osnovu trudnoće ostvarila ovo pravo, ona je u registru.
Nakon namernog prekida trudnoće, ta osoba se briše iz evidencije, ako i samo ako je ni po kom drugom osnovu ne ostvaruje pravo na zaštitu.

Zakon pominje samo obavezu da se obavesti RFZO o prestanku prava. Podaci o zdravstvenom stanju su tajna.
Postojanje registra (koji nije predviđen zakonom) je protivustavno i nezakonito.
Problem je što je zakon dosta ne precizno uredio dostavu tih podataka, a ne postoje definisane procedure, pa su moguće zloupotrebe. Moguće je i da RFZO zahteva nadoknadu troškova (sa kamatom) čak i ako je prekid izvršen na zahtev lekara ili je u pitanju spontani pobačaj. To su moguće zloupotrebe.”

 
Ilustracija: http://americanhumanist.org/news/details/2013-11-new-mexico-humanists-help-us-stop-the-religious-righ