Događa se da me ljudi na ovom blogu pitaju o stomatološkim, javnozdravstvenim, bilo kakvim drugim problemima, a da ne mogu javno da im odgovorim, ili oni ne žele da im se javno odgovori.

Ako vam ma šta mogu pomoći, samo napred :).

VAŽNO:
Odgovori su:
– besplatni,
– prema šifri delatnosti (stomatološka delatnost, zdravstvena zaštita) oslobođeni plaćanja PDV-a, kao i
– administrativne takse,
…dakle – pišite slobodno :).

işte ben by mahm