“Lako” :).
Zdravstvo je najsloženiji sistem u državi, a vrlo lako može da se poredi sa velikom firmom.

Dakle, zamislite da vam neko da firmu koja ima sledeće probleme:

1. Ne znate tačno koliko imate zaposlenih.
Znate prilično dobro, ali ne TAČNO.

Firma je ogromna, ima mnogo “filijala”; znate da negde imate vrhunski kadar, a negde nemate nikog osim “portira”.

2. Ne znate tačno profil zaposlenih.
Znate da imate previše administrativnog osoblja, ali da li je to 30 ili 40%, i ko je sve to tačno – Bog zna.

3. Ne znate tačno koje “tržište” firma pokriva.
Mi ne znamo tačno ni koliko imamo stanovnika; više-manje imamo predstavu, ali to je to.

4. Ne znate tačno kojim uslugama firma treba da se bavi.
Pošto nemate up-to-date saznanja koji su problemi na “tržištu”, ne znate tačno čime firma treba da se bavi.
Da li treba da se bavi vrhunskom kardiohirurgijom, ili da (opet) otvara savetovališta za dijabetes?
Da li će depresija BITI most-costly oboljenje br. 1 u državi, ili već jeste?
Pojma nemate.

5. Ne znate tokove novca.
Imate zasebnu ustanovu u koju se slivaju prihodi, ali koja funkcioniše kao država u državi. Sam finansijski centar nema svoj informacioni sistem, troši sam za sebe strahovito mnogo novca – pri čemu nije sasvim jasno gde te pare sve idu.

6. Imate ceo spisak dodatnih problema.
Korupciju, nepotizam, neefikasnost (pa i neefektivnost), novac curi na sve strane, stanje primalaca usluga je očajno…

I šta sad?

Postavljate sistem na noge, from scratch.

Kako?

Nastavak: Kako zdravstvo postaviti na noge – II

Ilustracija: https://www.facebook.com/BonSecoursVA