Na Medicinskom fakultetu doktorske studije traju tri godine – dakle, 6 semestara.

Na mom smeru (Javno zdravlje) predmeti su bili sledeći:
– metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini,
– napisati, vrednovati, objaviti naučni rad I i II,
– etika u naučonistraživačkom radu (i etika i deontologija uopšte),
– informatičke tehnologije u medicini,
– primena statističkih metoda u medicini (predavač prof. matematike i dr nauka, polagalo se na Prirodno-matematičkom fakultetu),
medicina zasnovana na dokazima,
– upitnici u medicinskim istraživanjima,
– veština komuniciranja (predavač sa Filozofskog fakulteta, Psihologija, kod njih se polagao ispit),
– principi rada u Javnom zdravlju,
– menadžment istraživačkim projektom (predavač sa državnog Ekonomskog, učeno prema njihovim udžbenicima – projektni menadžment),
– izborni granski predmet: u mom slučaju Ekonomika i menadžment u zdravstvu (predavači sa državnog Ekonomskog, prema njihovim udžbenicima) itd.

Ukratko, to izgleda ovako:

raspored

Očigledno je da je potrebno vrlo mnogo učenja i rada da se sažvaće goreopisano gradivo, jer – ma koliko mi bili štreberi :), nije lako sažvakati udžbenike sa Ekonomskog, potpuno nesrodnog fakulteta, tim pre što je većina nas bila zaposlena…

Sama teza podrazumeva još toliko rada, nekad i godine, ali pre toga je potrebno objaviti naučni rad u ozbiljnom naučnom časopisu, sa određenim impakt faktorom.
Listu (ovih srpskih) objavljuje Ministarstvo svake godine, za strane uglavnom važi Thomson Reuters.

Jedan od referisanih časopisa je npr. i Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, a ovo je uputstvo autorima – u kom obliku, kako poslati rad i sve tome slično.

Ukratko, nije retkost da ljudi i desetak godina rade sam rad i pišu tezu, posebno ako je u pitanju istraživačka varijanta.

Školarina je tada bila 110.000 dinara godišnje…

Ah da.
Ovo je upustvo – korak do korak od prijave do odbrane teze.
Samo to TRAJE…

Drugim rečima, pripremite se na bar pet godina žestokog rada i učenja, i još ihahaj administrativnog šetanja, i – voila :).
Doktor nauka.

Začas :).
 
Ilustracija: http://www.stetoskop.info