Ne znam, ali izvesno je da će se oko 2100. godine broj stanovnika (bar) prepoloviti.

Prema RZS (2013.) je stopa nataliteta u 2012. godini bila 9.3 promila, mortaliteta 14.2%, a stopa prirodnog priraštaja oko -4.9%.

U 2012. je procenjen broj stanovnika bio 7.199.077, pri čemu se broj stanovnika smanjio u odnosu na prethodnu godinu za 59.676 ljudi.

Preciznije, RSZ kaže da je broj stanovnika opao za 280.000 ljudi između 2002. i 2010. godine.

Decu ima oko 70% porodica u Srbiji.

Projekcije UN su da će Srbija do 2100. godine imati upola manje stanovnika nego sada.

Isto tako, prema projekciji UN – Srbija će 2050. godine imati 43.5% stanovnika starijih od 60 godina, a 2100. će ih imati više od polovine.

Srbi

Kliknite na sliku za uvećanje.

Po meni, ove prognoze su optimističke.
Jer:

Natalitet je u padu.
Prema popisu 2002. godine, natalitet je bio 12.2 promila…

Mortalitet je u porastu.

Niko živi ne zna koliko je ljudi dosad napustilo zemlju, koliko tačno ima Srba u dijaspori i koliko će ih tek otići.

Ah, da – još nešto: prema projekciji World Bank, prosečna plata će sa sadašnjih oko 44.000 dinara porasti na čak 48.000 u 2030.

WORLD BANK economic forecast

Kliknite za uvećanje slike.

Moja privatna prognoza liči na ovo:

Srbi nestaju

Zaključak izvedite sami.

 

Izvori i ilustracije:
http://www.tradingeconomics.com/serbia/forecast
http://worldpopulationreview.com/countries/serbia-population/
http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf

Mišović S. Uzroci i poosledice opadanja prirodnog priraštaja stanovništva. 1st International Conference Ecological Safety in Modern Environment, Banja Luka 2009.
http://www.decentralizacija.org.rs/vesti/Drustvo/Babusnica-se-brise-sa-karte-Srbije-do-2020-godine.sr.html