E, ko se dosad udao – udao se!

To je moj skromni, laički zaključak posle jučerašnjeg radnog dana.